Tổng đài NEC

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Tổng đài NEC
Điện thoại lập trình kỹ thuật số NEC IP4WW-24TXH-A-TEL

Mã số: NEC IP4WW-24TXH-A-TEL

Giá: 900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại lập trình kỹ thuật số NEC IP4WW-24TXH-A-TEL
Điện thoại lập trình NEC IP7WW-12TXH-A1 TEL

Mã số: NEC IP7WW-12TXH-A1 TEL

Giá: 950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại lập trình NEC IP7WW-12TXH-A1 TEL
Điện thoại lập trình NEC IP7WW-24TXH-A1 TEL

Mã số: NEC IP7WW-24TXH-A1 TEL

Giá: 1.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại lập trình NEC IP7WW-24TXH-A1 TEL
Các card và License dùng cho tổng đài điện thoại NEC SL2100

Mã số: NEC SL2100

Giá: 1.600.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Các card và License dùng cho tổng đài điện thoại NEC SL2100
Bàn giám sát DSS 60 số NEC IP7WW-60D DSS-A1

Mã số: NEC IP7WW-60D DSS-A1

Giá: 1.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Bàn giám sát DSS 60 số NEC IP7WW-60D DSS-A1
Điện thoại IP NEC IP7WW-8IPLD-C1 TEL

Mã số: NEC IP7WW-8IPLD-C1 TEL

Giá: 3.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại IP NEC IP7WW-8IPLD-C1 TEL
Tổng đài NEC SL2100

Mã số: NEC SL2100

Giá: 4.850.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100
Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-16 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 3 trung kế-16 máy nhánh

Giá: 6.900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-16 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-24 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 3 trung kế-24 máy nhánh

Giá: 8.950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 3 trung kế-24 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-24 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-24 máy nhánh

Giá: 9.450.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-24 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-40 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-40 máy nhánh

Giá: 17.650.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-40 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-48 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-48 máy nhánh

Giá: 19.700.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-48 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-56 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-56 máy nhánh

Giá: 21.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-56 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-64 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-64 máy nhánh

Giá: 23.800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-64 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-72 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-72 máy nhánh

Giá: 28.450.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-72 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-80 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-80 máy nhánh

Giá: 30.500.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-80 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh

Giá: 32.550.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-88 máy nhánh
Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-96 máy nhánh

Mã số: NEC SL2100 6 trung kế-96 máy nhánh

Giá: 34.600.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài NEC SL2100 6 trung kế-96 máy nhánh