SFP Transceiver WINTOP

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

SFP Transceiver WINTOP
Mô-đun quang WINTOP YT-SFP + -SR

Mã số: YT-SFP + -SR

Giá: 500.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YT-SFP + -SR
Mô-đun quang WINTOP YTPD-E39-20L

Mã số: YTPD-E39-20L

Giá: 610.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPD-E39-20L
Mô-đun quang WINTOP YTPD-E39-02L

Mã số: YTPD-E39-02L

Giá: 610.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPD-E39-02L
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G35-20S

Mã số: YTPS-G35-20S

Giá: 745.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G35-20S
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E53-20S

Mã số: YTPS-E53-20S

Giá: 745.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E53-20S
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E35-20S

Mã số: YTPS-E35-20S

Giá: 745.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E35-20S
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G34-20L

Mã số: YTPS-G34-20L

Giá: 745.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G34-20L
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G35-03L

Mã số: YTPS-G35-03L

Giá: 745.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G35-03L
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E53-20L

Mã số: YTPS-E53-20L

Giá: 745.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E53-20L
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E35-20L

Mã số: YTPS-E35-20L

Giá: 745.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E35-20L
Mô-đun quang WINTOP YTPD-G39-20L

Mã số: YTPD-G39-20L

Giá: 705.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPD-G39-20L
Mô-đun quang WINTOP YTPD-G88-05L

Mã số: YTPD-G88-05L

Giá: 705.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPD-G88-05L
Mô-đun quang WINTOP YTPD-E39-40L

Mã số: YTPD-E39-40L

Giá: 705.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPD-E39-40L
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G35-03S

Mã số: YTPS-G35-03S

Giá: 800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G35-03S
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G35-40L

Mã số: YTPS-G35-40L

Giá: 780.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-G35-40L
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E53-40L

Mã số: YTPS-E53-40L

Giá: 800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E53-40L
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E35-40L

Mã số: YTPS-E35-40L

Giá: 800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Mô-đun quang WINTOP YTPS-E35-40L
Mô-đun quang WINTOP YTPD-G39-40L

Mã số: YTPD-G39-40L

Giá: 780.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%