SFP Transceiver NETONE

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

SFP Transceiver NETONE
SFP Transceiver 1.25G Dual Fiber Single-Mode Media NETONE NO-SFP24-20

Mã số: NO-SFP24-20

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Dual Fiber Single-Mode Media NETONE NO-SFP24-20
SFP Transceiver 1.25G Phương tiện truyền thông đơn sợi kép ĐIỆN THOẠI NO-SFP24-20

Mã số: NO-SFP24-20

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Phương tiện truyền thông đơn sợi kép ĐIỆN THOẠI NO-SFP24-20
SFP Transceiver 1.25G Phương tiện truyền thông đa chế độ sợi kép ĐIỆN THOẠI NO-SFP24-02

Mã số: NO-SFP24-02

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Phương tiện truyền thông đa chế độ sợi kép ĐIỆN THOẠI NO-SFP24-02
SFP Transceiver 155M Dual Fiber Single Mode Media MẠNG NO-SFP3-20

Mã số: NO-SFP3-20

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 155M Dual Fiber Single Mode Media MẠNG NO-SFP3-20
SFP Transceiver 155M Dual Media Chế độ đa phương tiện MẠNG NO-SFP3-02

Mã số: NO-SFP3-02

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 155M Dual Media Chế độ đa phương tiện MẠNG NO-SFP3-02
SFP Transceiver 155M Dual Media Đa chế độ đa phương tiện ĐIỆN THOẠI NO-SFP3-01

Mã số: NO-SFP3-01

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 155M Dual Media Đa chế độ đa phương tiện ĐIỆN THOẠI NO-SFP3-01
SFP Transceiver 1.25G Single Fiber NETONE NO-SFP24-20B

Mã số: NO-SFP24-20B

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Single Fiber NETONE NO-SFP24-20B
SFP Transceiver 1.25G Single Fiber NETONE NO-SFP24-20A

Mã số: NO-SFP24-20A

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Single Fiber NETONE NO-SFP24-20A
SFP Transceiver 155M MẠNG sợi đơn NO-SFP3-20B

Mã số: NO-SFP3-20B

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 155M MẠNG sợi đơn NO-SFP3-20B
SFP Transceiver 155M MẠNG sợi đơn NO-SFP3-20A

Mã số: NO-SFP3-20A

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 155M MẠNG sợi đơn NO-SFP3-20A
SFP Transceiver 155M MẠNG sợi đơn NO-SFP3-20A

Mã số: NO-SFP3-20A

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 155M MẠNG sợi đơn NO-SFP3-20A
SFP Transceiver 1.25G Single Fiber NETONE NO-SFP24-40B

Mã số: NO-SFP24-40B

Giá: 460.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Single Fiber NETONE NO-SFP24-40B
SFP Transceiver 1.25G Single Fiber NETONE NO-SFP24-40A

Mã số: NO-SFP24-40A

Giá: 460.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Single Fiber NETONE NO-SFP24-40A
SFP Transceiver 1.25G Phương tiện truyền thông đơn sợi kép ĐIỆN THOẠI NO-SFP24-40

Mã số: NO-SFP24-40

Giá: 490.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Phương tiện truyền thông đơn sợi kép ĐIỆN THOẠI NO-SFP24-40
SFP Transceiver 1.25G Phương tiện truyền thông đơn sợi kép ĐIỆN THOẠI NO-SFP24-40

Mã số: NO-SFP24-40

Giá: 490.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
SFP Transceiver 1.25G Phương tiện truyền thông đơn sợi kép ĐIỆN THOẠI NO-SFP24-40
SFP Transceiver 155M Sợi đơn NO-SFP3-40A

Mã số: NO-SFP3-40A

Giá: 685.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%