SFP Transceiver BTON

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

SFP Transceiver BTON
Bộ thu phát SFP sợi kép 1.25G BT-OC24-20

Mã số: BT-OC24-20

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi kép 1.25G BT-OC24-20
Bộ thu phát SFP sợi kép 1.25G BT-OC24-02

Mã số: BT-OC24-02

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi kép 1.25G BT-OC24-02
Bộ thu phát SFP sợi kép 1.25G BT-OC24-01

Mã số: BT-OC24-01

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi kép 1.25G BT-OC24-01
Bộ thu phát SFP sợi kép 155M BTON BT-OC3-20

Mã số: BT-OC3-20

Giá: 465.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Bộ thu phát SFP sợi kép 155M BTON BT-OC3-20
Bộ thu phát SFP sợi kép 155M BT-OC3-02

Mã số: BT-OC3-02

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi kép 155M BT-OC3-02
Bộ thu phát SFP sợi kép 155M BT-OC3-01

Mã số: BT-OC3-01

Giá: 370.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi kép 155M BT-OC3-01
Bộ thu phát SFP sợi đơn 1,25G BT-OC24-20B

Mã số: BT-OC24-20B

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 1,25G BT-OC24-20B
Bộ thu phát SFP sợi đơn 1,25G BT-OC24-20A

Mã số: BT-OC24-20A

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 1,25G BT-OC24-20A
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-20B

Mã số: BT-OC3-20B

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-20B
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-20A

Mã số: BT-OC3-20A

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-20A
Bộ thu phát SFP sợi đơn 1,25G BT-OC24-40B

Mã số: BT-OC24-40B

Giá: 460.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 1,25G BT-OC24-40B
Bộ thu phát SFP sợi đơn 1,25G BT-OC24-40A

Mã số: BT-OC24-40A

Giá: 460.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 1,25G BT-OC24-40A
Bộ thu phát SFP sợi kép 1.25G BT-OC24-40

Mã số: BT-OC24-40

Giá: 490.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi kép 1.25G BT-OC24-40
Bộ thu phát SFP sợi kép 155M BTON BT-OC3-40

Mã số: BT-OC3-40

Giá: 490.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi kép 155M BTON BT-OC3-40
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-40A

Mã số: BT-OC3-40A

Giá: 685.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-40A
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-40B

Mã số: BT-OC3-40B

Giá: 690.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-40B
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-60B

Mã số: BT-OC3-60B

Giá: 950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
Bộ thu phát SFP sợi đơn 155M BTON BT-OC3-60B