Nguồn lưu điện UPS Sorotec

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Nguồn lưu điện UPS Sorotec
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL650

Mã số: UPS SOROTEC BL650

Giá: 900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL650
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL600

Mã số: UPS SOROTEC BL600

Giá: 900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL600
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL500

Mã số: UPS Sorotec

Giá: 900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL500
Nguồn lưu điện UPS CyberPower VALUE600EI-AS

Mã số: UPS CyberPower VALUE600EI-AS

Giá: 1.300.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS CyberPower VALUE600EI-AS
Nguồn lưu điện UPS CyberPower VALUE1000EI-AS

Mã số: UPS CyberPower VALUE1000EI-AS

Giá: 2.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS CyberPower VALUE1000EI-AS
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1200

Mã số: UPS SOROTEC BL1200

Giá: 2.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1200
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1000

Mã số: UPS SOROTEC BL1000

Giá: 2.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1000
Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000

Mã số: UPS SOROTEC BL2000

Giá: 3.500.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000
Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1600

Mã số: UPS SOROTEC BL1600

Giá: 3.200.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1600
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1500

Mã số: UPS SOROTEC BL1500

Giá: 3.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1500
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX1000

Mã số: UPS SOROTEC BX1000

Giá: 4.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX1000
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2000E

Mã số: UPS SOROTEC BL2000E

Giá: 4.500.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2000E
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX2000

Mã số: UPS SOROTEC BX2000

Giá: 5.500.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX2000
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX1500

Mã số: UPS SOROTEC BX1500

Giá: 5.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BX1500
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-10KT

Mã số: UPS SOROTEC HP9116CR-10KT

Giá: 5.800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-10KT
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-8KR

Mã số: UPS SOROTEC HP9116CR-8KR

Giá: 5.100.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CR-8KR
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 1KR-XL

Mã số: UPS SOROTEC HP9116CRT 1KR-XL

Giá: 6.500.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116CRT 1KR-XL
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL

Mã số: UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL

Giá: 6.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL
Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL3000

Mã số: UPS SOROTEC BL3000

Giá: 6.900.000 VNĐ