Cầu dao điện Honeywell

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Cầu dao điện Honeywell
Cầu dao tự động MCB 1 cực 32A HONEYWELL HWMC132

Mã số: HWMC132

Giá: 71.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 1 cực 32A HONEYWELL HWMC132
Cầu dao tự động MCB 1 cực 25A HONEYWELL HWMC125

Mã số: HWMC125

Giá: 71.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 1 cực 25A HONEYWELL HWMC125
Cầu dao tự động MCB 1 cực 20A HONEYWELL HWMC120

Mã số: HWMC120

Giá: 71.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 1 cực 20A HONEYWELL HWMC120
Cầu dao tự động MCB 1 cực 16A HONEYWELL HWMC116

Mã số: HWMC116

Giá: 71.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 1 cực 16A HONEYWELL HWMC116
Cầu dao tự động MCB 1 cực 10A HONEYWELL HWMC110

Mã số: HWMC110

Giá: 71.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 1 cực 10A HONEYWELL HWMC110
Cầu dao tự động MCB 1 cực 6A HONEYWELL HWMC106

Mã số: HWMC106

Giá: 71.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 1 cực 6A HONEYWELL HWMC106
Cầu dao tự động MCB 1 cực 3A HONEYWELL HWMC103

Mã số: HWMC103

Giá: 71.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 1 cực 3A HONEYWELL HWMC103
Cầu dao tự động MCB 2 cực 40A HONEYWELL HWMC240

Mã số: HWMC240

Giá: 198.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 40A HONEYWELL HWMC240
Cầu dao tự động MCB 2 cực 32A HONEYWELL HWMC232

Mã số: HWMC232

Giá: 198.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 32A HONEYWELL HWMC232
Cầu dao tự động MCB 2 cực 25A HONEYWELL HWMC225

Mã số: HWMC225

Giá: 198.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 25A HONEYWELL HWMC225
Cầu dao tự động MCB 2 cực 20A HONEYWELL HWMC220

Mã số: HWMC220

Giá: 198.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 20A HONEYWELL HWMC220
Cầu dao tự động MCB 2 cực 10A HONEYWELL HWMC210

Mã số: HWMC210

Giá: 198.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 10A HONEYWELL HWMC210
Cầu dao tự động MCB 2 cực 6A HONEYWELL HWMC206

Mã số: HWMC206

Giá: 198.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 6A HONEYWELL HWMC206
Cầu dao tự động MCB 2 cực 3A HONEYWELL HWMC203

Mã số: HWMC203

Giá: 198.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 3A HONEYWELL HWMC203
Cầu dao tự động MCB 2 cực 63A HONEYWELL HWMC263

Mã số: HWMC263

Giá: 270.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 63A HONEYWELL HWMC263
Cầu dao tự động MCB 2 cực 50A HONEYWELL HWMC250

Mã số: HWMC250

Giá: 270.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 2 cực 50A HONEYWELL HWMC250
Cầu dao tự động MCB 3 cực 40A HONEYWELL HWMC340

Mã số: HWMC340

Giá: 324.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 3 cực 40A HONEYWELL HWMC340
Cầu dao tự động MCB 3 cực 32A HONEYWELL HWMC332

Mã số: HWMC332

Giá: 324.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Cầu dao tự động MCB 3 cực 32A HONEYWELL HWMC332