Điện thoại bàn

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Điện thoại bàn
Điện thoại ghi âm lời nhắn RCA RT-5401

Mã số: RCA RT-5401

Giá: 380.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại ghi âm lời nhắn RCA RT-5401
Điện thoại bàn NEC AT-40

Mã số: NEC AT-40

Giá: 245.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn NEC AT-40
Điện thoại LG-Ericsson GS-460N

Mã số: LG-Ericsson GS-460N

Giá: 240.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại LG-Ericsson GS-460N
Điện thoại bàn UNIDEN AS-7101

Mã số: UNIDEN AS-7101

Giá: 155.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn UNIDEN AS-7101
Điện thoại bàn NIPPON NP-1201

Mã số: NIPPON NP-1201

Giá: 146.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn NIPPON NP-1201
Điện thoại bàn KTeL 238

Mã số: KTeL 238

Giá: 205.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn KTeL 238
Điện thoại LG-Ericsson GS-5140N

Mã số: LG-Ericsson GS-5140N

Giá: 260.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại LG-Ericsson GS-5140N
Điện thoại bàn UNIDEN AS-7413

Mã số: UNIDEN AS-7413

Giá: 220.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn UNIDEN AS-7413
Điện thoại bàn NIPPON NP-1202

Mã số: NIPPON NP-1202

Giá: 156.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn NIPPON NP-1202
Điện thoại bàn KTeL 117

Mã số: KTeL 117

Giá: 220.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn KTeL 117
Điện thoại LG-Ericsson GS-696

Mã số: LG-Ericsson GS-696

Giá: 295.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại LG-Ericsson GS-696
Điện thoại bàn UNIDEN AS-7412

Mã số: UNIDEN AS-7412

Giá: 280.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn UNIDEN AS-7412
Điện thoại bàn NIPPON NP-1407

Mã số: NIPPON NP-1407

Giá: 215.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn NIPPON NP-1407
Điện thoại bàn KTeL 303

Mã số: KTeL 303

Giá: 278.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn KTeL 303
Điện thoại bàn LG-Ericsson VS-4000

Mã số: LG-Ericsson VS-4000

Giá: 328.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn LG-Ericsson VS-4000
Điện thoại bàn UNIDEN AS-7401

Mã số: UNIDEN AS-7401

Giá: 310.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn UNIDEN AS-7401
Điện thoại bàn NIPPON NP-1402

Mã số: NIPPON NP-1402

Giá: 215.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn NIPPON NP-1402
Điện thoại bàn KTEL 504

Mã số: KTEL 504

Giá: 295.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn KTEL 504
Điện thoại LG-Ericsson GS-486CE

Mã số: LG-Ericsson GS-486CE

Giá: 540.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại LG-Ericsson GS-486CE
Điện thoại bàn UNIDEN AS-7402

Mã số: UNIDEN AS-7402

Giá: 320.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn UNIDEN AS-7402
Điện thoại bàn NIPPON NP-1405

Mã số: NIPPON NP-1405

Giá: 220.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Điện thoại bàn NIPPON NP-1405