Đầu ghi hình HDPARAGON

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Đầu ghi hình HDPARAGON
Đầu ghi hình Hybrid 4 kênh HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI/N

Mã số: HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI/N

Giá: 1.300.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình Hybrid 4 kênh HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N

Mã số: HDPARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N

Giá: 1.350.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N
Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7104I-QM

Mã số: HDPARAGON HDS-N7104I-QM

Giá: 1.600.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7104I-QM
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE

Mã số: HDPARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE

Giá: 1.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/NE
Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM

Mã số: HDPARAGON HDS-N7108I-QM

Giá: 2.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM
Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/K

Mã số: HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/K

Giá: 2.300.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/K
Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K

Mã số: HDPARAGON HDS-N7604I-4K

Giá: 2.400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K
Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4KP

Mã số: HDPARAGON HDS-N7608I-4KP

Giá: 2.650.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4KP
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-SE

Mã số: HDPARAGON HDS-N7604I-SE

Giá: 2.700.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-SE
Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P

Mã số: HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P

Giá: 2.850.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P
Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

Mã số: HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

Giá: 2.900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE

Mã số: HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE

Giá: 2.950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/NE
Đầu ghi hình IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4KP

Mã số: HDPARAGON HDS-N7616I-4KP

Giá: 3.050.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4KP
Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

Mã số: HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

Giá: 3.450.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP
Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/K

Mã số: HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/K

Giá: 3.550.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình HYBRID TVI-IP 8 kênh HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/K
Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P

Mã số: HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P

Giá: 3.650.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-SE

Mã số: HDPARAGON HDS-N7608I-SE

Giá: 3.700.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-SE
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S

Mã số: HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S

Giá: 3.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S
Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P

Mã số: HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P

Giá: 3.800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4K

Mã số: HDPARAGON HDS-N7608I-4K

Giá: 3.850.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4K
Đầu ghi hình camera IP PoE 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-POE

Mã số: HDPARAGON HDS-N7604I-POE

Giá: 4.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP PoE 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-POE