Camera PILASS

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Camera PILASS
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-501TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-501TVI 1.3

Giá: 800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-501TVI 1.3
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-606TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-606TVI 1.3

Giá: 850.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-606TVI 1.3
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-602TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-602TVI 1.3

Giá: 850.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-602TVI 1.3
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-601TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-601TVI 1.3

Giá: 850.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-601TVI 1.3
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-605TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-605TVI 1.3

Giá: 900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-605TVI 1.3
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-602TVI 2.0

Mã số: PILASS ECAM-602TVI 2.0

Giá: 900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-602TVI 2.0
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-501TVI 2.0

Mã số: PILASS ECAM-501TVI 2.0

Giá: 900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-501TVI 2.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-606TVI 2.0

Mã số: PILASS ECAM-606TVI 2.0

Giá: 950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-606TVI 2.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-601TVI 2.0

Mã số: PILASS ECAM-601TVI 2.0

Giá: 950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-601TVI 2.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-605TVI 2.0

Mã số: PILASS ECAM-605TVI 2.0

Giá: 1.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-605TVI 2.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-603TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-603TVI 1.3

Giá: 1.050.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-603TVI 1.3
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-701TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-701TVI 1.3

Giá: 1.100.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-701TVI 1.3
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel PILASS ECAM-501TVI 3.0

Mã số: PILASS ECAM-501TVI 3.0

Giá: 1.100.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel PILASS ECAM-501TVI 3.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-702TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-702TVI 1.3

Giá: 1.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-702TVI 1.3
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel PILASS ECAM-606TVI 3.0

Mã số: PILASS ECAM-606TVI 3.0

Giá: 1.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel PILASS ECAM-606TVI 3.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel PILASS ECAM-605TVI 3.0

Mã số: PILASS ECAM-605TVI 3.0

Giá: 1.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel PILASS ECAM-605TVI 3.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-603TVI 2.0

Mã số: PILASS ECAM-603TVI 2.0

Giá: 1.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-603TVI 2.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel PILASS ECAM-602TVI 3.0

Mã số: PILASS ECAM-602TVI 3.0

Giá: 1.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel PILASS ECAM-602TVI 3.0
Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 4.0 Megapixel PILASS ECAM-501TVI 4.0

Mã số: PILASS ECAM-501TVI 4.0

Giá: 1.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera Dome HD-TVI hồng ngoại 4.0 Megapixel PILASS ECAM-501TVI 4.0
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-802TVI 1.3

Mã số: PILASS ECAM-802TVI 1.3

Giá: 1.200.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel PILASS ECAM-802TVI 1.3
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-702TVI 2.0

Mã số: PILASS ECAM-702TVI 2.0

Giá: 1.200.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel PILASS ECAM-702TVI 2.0