Tổng đài IP XORCOM

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Tổng đài IP XORCOM
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1000NU

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1000/NU

Giá: 9.950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1000NU
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1000

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1000

Giá: 12.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1000
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1001

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1001

Giá: 17.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1001
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1030

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1030

Giá: 19.500.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1030
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1012

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1012

Giá: 19.500.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1012
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1141

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1141

Giá: 22.400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1141
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1003

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1003

Giá: 22.650.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1003
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1019

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1019

Giá: 23.550.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1019
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1142

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1142

Giá: 27.450.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1142
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1004

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1004

Giá: 28.550.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1004
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1143

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1143

Giá: 33.200.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1143
Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1020

Mã số: IP XORCOM Spark CXS1020

Giá: 34.350.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM Spark CXS1020
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047

Mã số: IP XORCOM CXR2047

Giá: 96.450.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE3000

Mã số: IP XORCOM CXE3000

Giá: 148.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE3000
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2000

Mã số: IP XORCOM CXR2000

Giá: Liên hệ

 

 
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2000
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE2000

Mã số: IP XORCOM CXE2000

Giá: Liên hệ

 

 
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE2000