Máy hủy giấy SILICON

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Máy hủy giấy SILICON
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-812C

Mã số: SILICON PS-812C

Giá: 2.254.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-812C
MÁY HUỶ GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-815C

Mã số: SILICON PS-815C

Giá: 2.300.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HUỶ GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-815C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-200C

Mã số: SILICON PS-200C

Giá: 2.357.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-200C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-508M

Mã số: SILICON PS-508M

Giá: 2.369.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-508M
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-800C

Mã số: SILICON PS-800C

Giá: 2.484.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-800C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-610C

Mã số: SILICON PS-610C

Giá: 4.025.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-610C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-630C

Mã số: SILICON PS-630C

Giá: 4.140.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-630C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-910LCD

Mã số: SILICON PS-910LCD

Giá: 4.243.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-910LCD
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-915LCD

Mã số: SILICON PS-915LCD

Giá: 4.358.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-915LCD
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-1200C

Mã số: SILICON PS-1200C

Giá: 4.358.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-1200C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-650C

Mã số: SILICON PS-650C

Giá: 4.358.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-650C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-620C

Mã số: SILICON PS-620C

Giá: 4.427.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-620C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-2200C

Mã số: SILICON PS-2200C

Giá: 4.588.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-2200C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-2200M

Mã số: SILICON PS-2200M

Giá: 4.703.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-2200M
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-990C

Mã số: SILICON PS-990C

Giá: 5.508.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-990C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-836C

Mã số: SILICON PS-836C

Giá: 5.807.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-836C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-3000C

Mã số: SILICON PS-3000C

Giá: 6.428.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-3000C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-3000M

Mã số: SILICON PS-3000M

Giá: 6.543.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-3000M
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-890C

Mã số: SILICON PS-890C

Giá: 7.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-890C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-880C

Mã số: SILICON PS-880C

Giá: 7.003.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-880C
MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-8900C

Mã số: SILICON PS-8900C

Giá: 8.268.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

MÁY HỦY GIẤY TÀI LIỆU SILICON PS-8900C