Dây nhảy quang

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Dây nhảy quang
Dây điện quang Quang đơn chế độ ST / UPC-ST / UPC

Mã số: ST / UPC-ST / UPC

Giá: 50.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây điện quang Quang đơn chế độ ST / UPC-ST / UPC
Dây Len quang đơn LC / UPC-ST / UPC

Mã số: LC / UPC-ST / UPC

Giá: 50.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đơn LC / UPC-ST / UPC
Dây Len quang đơn LC / UPC-FC / UPC

Mã số: LC / UPC-FC / UPC

Giá: 50.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đơn LC / UPC-FC / UPC
Dây Len quang đơn LC / UPC-SC / UPC

Mã số: LC / UPC-SC / UPC

Giá: 50.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đơn LC / UPC-SC / UPC
Dây điện quang Quang đơn chế độ ST / UPC-ST / UPC

Mã số: ST / UPC-ST / UPC

Giá: 55.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây điện quang Quang đơn chế độ ST / UPC-ST / UPC
Dây Len quang đơn LC / UPC-LC / UPC

Mã số: LC / UPC-LC / UPC

Giá: 55.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đơn LC / UPC-LC / UPC
Dây Len quang đơn SC / UPC-ST / UPC

Mã số: SC / UPC-ST / UPC

Giá: 55.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đơn SC / UPC-ST / UPC
Dây điện quang Quang đơn SC / UPC-FC / UPC

Mã số: SC / UPC-FC / UPC

Giá: 55.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây điện quang Quang đơn SC / UPC-FC / UPC
Dây điện quang Quang đơn SC / UPC-SC / UPC

Mã số: SC / UPC-SC / UPC

Giá: 55.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây điện quang Quang đơn SC / UPC-SC / UPC
Dây Quang Quang đơn chế độ FC / UPC-ST / UPC

Mã số:

Giá: 55.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Quang Quang đơn chế độ FC / UPC-ST / UPC
Dây Len quang đơn FC / UPC-FC / UPC

Mã số: FC / UPC-FC / UPC

Giá: 55.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đơn FC / UPC-FC / UPC
Dây điện quang Quang đa chế độ FC / UPC-LC / UPC

Mã số: FC / UPC-LC / UPC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây điện quang Quang đa chế độ FC / UPC-LC / UPC
Dây Len quang đa chế độ SC / UPC-LC / UPC

Mã số: SC / UPC-LC / UPC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đa chế độ SC / UPC-LC / UPC
Dây Len quang đa chế độ SC / UPC-FC / UPC

Mã số: SC / UPC-FC / UPC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đa chế độ SC / UPC-FC / UPC
Dây Len quang đa chế độ ST / UPC-ST / UPC

Mã số: ST / UPC-ST / UPC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đa chế độ ST / UPC-ST / UPC
Dây Len quang đa chế độ LC / UPC-LC / UPC

Mã số: LC / UPC-LC / UPC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đa chế độ LC / UPC-LC / UPC
Dây Len quang đa chế độ SC / UPC-SC / UPC

Mã số: SC / UPC-SC / UPC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Len quang đa chế độ SC / UPC-SC / UPC
Dây điện quang Quang đa chế độ FC / UPC-FC / UPC

Mã số: FC / UPC-FC / UPC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây điện quang Quang đa chế độ FC / UPC-FC / UPC
Dây điện quang Quang đơn chế độ SC / UPC-FC / APC

Mã số: SC / UPC-FC / APC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây điện quang Quang đơn chế độ SC / UPC-FC / APC
Dây Quang quang Đơn mode SC / UPC-SC / APC

Mã số: SC / UPC-SC / APC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây Quang quang Đơn mode SC / UPC-SC / APC
Dây điện quang Quang đơn SC / APC-FC / UPC

Mã số: SC / APC-FC / UPC

Giá: 65.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Dây điện quang Quang đơn SC / APC-FC / UPC