Bộ đàm ICOM

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Bộ đàm ICOM
ANTEN DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM

Mã số:

Giá: 170.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

6%
ANTEN DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM
TAI NGHE DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM

Mã số:

Giá: 335.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

7%
TAI NGHE DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM
IN, BỘ SẠC, NGUỒN DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM

Mã số:

Giá: 400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
IN, BỘ SẠC, NGUỒN DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-V80 (Phiên bản 60)

Mã số: ICOM IC-V80

Giá: 1.980.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

2%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-V80 (Phiên bản 60)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 22)

Mã số: ICOM IC-F3002

Giá: 2.350.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

7%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 22)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 22)

Mã số: ICOM IC-F4003

Giá: 2.380.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

6%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 22)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 22)

Mã số: ICOM IC-F3003

Giá: 2.400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 22)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4002 (Phiên bản 22)

Mã số: ICOM IC-F4002

Giá: 2.400.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4002 (Phiên bản 22)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F2000

Mã số: ICOM IC-F2000

Giá: 2.480.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F2000
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F1000

Mã số: ICOM IC-F1000

Giá: 2.480.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F1000
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-V88 (Phiên bản 51)

Mã số: ICOM IC-V88

Giá: 2.480.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-V88 (Phiên bản 51)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 23)

Mã số: ICOM IC-F4003

Giá: 2.740.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 23)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 23)

Mã số: ICOM IC-F3003

Giá: 2.740.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 23)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 23)

Mã số: ICOM IC-F3002

Giá: 2.740.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 23)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4002 (Phiên bản 23)

Mã số: ICOM IC-F4002

Giá: 2.870.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4002 (Phiên bản 23)
MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-2300H (Phiên bản 3)

Mã số: ICOM IC-2300H

Giá: 3.020.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-2300H (Phiên bản 3)
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F2000T

Mã số: ICOM IC-F2000T

Giá: 3.215.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F2000T
MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6013H

Mã số: ICOM IC-F6013H

Giá: 3.220.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6013H
MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F5013H

Mã số: ICOM IC-F5013H

Giá: 3.230.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

4%
MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F5013H
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F14

Mã số: ICOM IC-F14

Giá: 3.470.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

5%
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F14