DVR - NVR HIKVISION

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
•  About us •  Support •  News •  Contact •  Cart (0)
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Product categories
Business support
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

DVR - NVR HIKVISION
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7104HGHI-F1

Code: HIKVISION DS-7104HGHI-F1

Prices: 1.100.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7104HGHI-F1
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HGHI-F1

Code: HIKVISION DS-7204HGHI-F1

Prices: 1.150.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HGHI-F1
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1

Code: HIKVISION DS-7104NI-Q1

Prices: 1.250.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Code: HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Prices: 1.350.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Code: HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Prices: 1.400.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1

Code: HIKVISION DS-7108NI-Q1

Prices: 1.550.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Code: HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Prices: 1.650.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

Code: HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

Prices: 1.650.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7104HQHI-K1

Code: HIKVISION DS-7104HQHI-K1

Prices: 1.650.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7104HQHI-K1
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1

Code: HIKVISION DS-7204HQHI-K1

Prices: 1.900.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1/B

Code: HIKVISION DS-7204HQHI-K1/B

Prices: 1.950.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1/B
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1 (B)

Code: HIKVISION DS-7604NI-K1 (B)

Prices: 2.000.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1 (B)
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-E1

Code: HIKVISION DS-7604NI-E1

Prices: 2.150.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-E1
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1 (B)

Code: HIKVISION DS-7608NI-K1 (B)

Prices: 2.200.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1 (B)
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Code: HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Prices: 2.250.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Code: HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Prices: 2.350.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

Code: HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

Prices: 2.400.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1

Code: HIKVISION DS-7204HUHI-K1

Prices: 2.400.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1
Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K1

Code: HIKVISION DS-7216HGHI-K1

Prices: 2.450.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K1
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

Code: HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

Prices: 2.450.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)

Code: HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)

Prices: 2.550.000 VNĐ

(Contact for good price)

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)