Máy chấm công NITGEN

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
•  About us •  Support •  News •  Contact •  Cart (0)
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Product categories
Business support
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Máy chấm công NITGEN
Thẻ cảm ứng MITA mỏng 0.8mm

Code: MITA mỏng 0.8mm

Prices: 6.000 VNĐ

(Contact for good price)

Thẻ cảm ứng MITA mỏng 0.8mm
Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III

Code: FINGKEY HAMSTER III

Prices: 2.850.000 VNĐ

(Contact for good price)

Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III
Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9800E

Code: MITA 9800E

Prices: 4.455.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9800E
Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-RC (EM)

Code: NITGEN fingkey access SW101M1-RC (EM)

Prices: 6.750.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-RC (EM)
Máy kiểm soát cửa và chấm công NITGEN NAC-2500NRC (EM)

Code: NITGEN NAC-2500NRC (EM)

Prices: 8.390.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy kiểm soát cửa và chấm công NITGEN NAC-2500NRC (EM)
Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-S

Code: NITGEN fingkey access SW101M1-S

Prices: 8.390.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-S
Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-R (EM)

Code: NITGEN fingkey access SW101M1-R (EM)

Prices: 8.850.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN fingkey access SW101M1-R (EM)
Máy chấm công NITGEN NAC-2500 Plus

Code: NITGEN NAC-2500 Plus

Prices: 9.760.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN NAC-2500 Plus
Máy chấm công NITGEN SW101 Plus

Code: NITGEN SW101 Plus

Prices: 9.950.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN SW101 Plus
Máy chấm công NITGEN NAC-2500R Plus

Code: NITGEN NAC-2500R Plus

Prices: 10.250.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN NAC-2500R Plus
Máy chấm công NITGEN NAC-2500R Plus

Code: NITGEN NAC-2500R Plus

Prices: 10.250.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN NAC-2500R Plus
Máy chấm công NITGEN SW101-R Plus (EM)

Code: NITGEN SW101-R Plus (EM)

Prices: 10.970.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN SW101-R Plus (EM)
Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-S

Code: NITGEN SW300-S

Prices: 14.550.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-S
Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-R

Code: NITGEN SW300-R

Prices: 15.250.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-R
Máy chấm công và kiểm soát cửa NITGEN NAC-5000S

Code: NITGEN NAC-5000S

Prices: 15.950.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công và kiểm soát cửa NITGEN NAC-5000S
Máy chấm công NITGEN NAC-5000R

Code: NITGEN NAC-5000R

Prices: 16.690.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN NAC-5000R
Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-SC

Code: NITGEN SW300-SC

Prices: 16.690.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-SC
Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-RC

Code: NITGEN SW300-RC

Prices: 16.950.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công eNBioAccess-T5 NITGEN SW300-RC
Máy chấm công NITGEN NAC-5000C

Code: NITGEN NAC-5000C

Prices: 17.750.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN NAC-5000C
Máy chấm công NITGEN NAC-5000C (EM)

Code: NITGEN NAC-5000C (EM)

Prices: 18.350.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN NAC-5000C (EM)
Máy chấm công NITGEN NAC-5000F

Code: NITGEN NAC-5000F

Prices: 19.550.000 VNĐ

(Contact for good price)

Máy chấm công NITGEN NAC-5000F
Promotion