Chuông cửa COMMAX

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
•  About us •  Support •  News •  Contact •  Cart (0)
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Product categories
Business support
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Chuông cửa COMMAX
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

Code: COMMAX TP-S

Prices: 320.000 VNĐ

(Contact for good price)

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S
INTERPHONE MỞ RỘNG CHO MÀN HÌNH COMMAX DP-4VHP

Code: COMMAX DP-4VHP

Prices: 400.000 VNĐ

(Contact for good price)

INTERPHONE MỞ RỘNG CHO MÀN HÌNH COMMAX DP-4VHP
ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-800S

Code: INTERCOM COMMAX CM-800S

Prices: 410.000 VNĐ

(Contact for good price)

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-800S
ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-800L

Code: INTERCOM COMMAX CM-800L

Prices: 490.000 VNĐ

(Contact for good price)

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-800L
Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

Code: COMMAX DP-2LD/DR-201D

Prices: 800.000 VNĐ

(Contact for good price)

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D
BỘ ĐIỆN THOẠI GỌI CỬA COMMAX DP-2S/DR-201D

Code: COMMAX DP-2S/DR-201D

Prices: 800.000 VNĐ

(Contact for good price)

BỘ ĐIỆN THOẠI GỌI CỬA COMMAX DP-2S/DR-201D
ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RC

Code: INTERPHONE COMMAX TP-12RC

Prices: 928.000 VNĐ

(Contact for good price)

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RC
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY COMMAX WI-4C

Code: COMMAX WI-4C

Prices: 980.000 VNĐ

(Contact for good price)

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY COMMAX WI-4C
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L

Code: COMMAX DRC-4L

Prices: 1.160.000 VNĐ

(Contact for good price)

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L
ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RM

Code: INTERPHONE COMMAX TP-12RM

Prices: 1.456.000 VNĐ

(Contact for good price)

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERPHONE COMMAX TP-12RM
CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-40K

Code: COMMAX DRC-40K

Prices: 1.460.000 VNĐ

(Contact for good price)

CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-40K
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40KHD

Code: COMMAX DRC-40KHD

Prices: 1.568.000 VNĐ

(Contact for good price)

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40KHD
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPN3

Code: COMMAX DRC-4CPN3

Prices: 1.568.000 VNĐ

(Contact for good price)

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPN3
CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-4FC

Code: COMMAX DRC-4FC

Prices: 1.750.000 VNĐ

(Contact for good price)

CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-4FC
ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-810M

Code: INTERCOM COMMAX CM-810M

Prices: 2.096.000 VNĐ

(Contact for good price)

ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ INTERCOM COMMAX CM-810M
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M

Code: COMMAX DRC-4M

Prices: 2.150.000 VNĐ

(Contact for good price)

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M

Code: COMMAX DRC-4M

Prices: 2.150.000 VNĐ

(Contact for good price)

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70N

Code: COMMAX CDV-70N

Prices: 2.150.000 VNĐ

(Contact for good price)

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70N
CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-4CGN2

Code: COMMAX DRC-4CGN2

Prices: 2.180.000 VNĐ

(Contact for good price)

CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-4CGN2
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPNK

Code: COMMAX DRC-4CPNK

Prices: 2.200.000 VNĐ

(Contact for good price)

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPNK
CAMERA MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4U

Code: COMMAX DRC-4U

Prices: 2.250.000 VNĐ

(Contact for good price)

CAMERA MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4U
Promotion